Cerca

Osvaldo Borsani

Varedo, 1911 - Milano, 1985
Architetto e designer
Matteo Frittelli
Italia
2018
6' 30''