Mario
Giacomelli
Senigallia, 1925 - Senigallia, 2000
Photographer