Mario
Giacomelli
Senigallia, 1925 - 2000
Photographer